Услуги

Предлагаме множество услуги на клиентите си:

  • Доставка на място – 24 h в денонощието; 6 дни в седмицата;
  • Техническа помощ и консултации;
  • При нужда и молба на клиентите предлагаме и техническо обучение;
  • Кастел Карлово АД разполага със собствени транспортни средства – леко и тежкотоварни, с цел разносна търговия. По този начин адекватно реагираме на нуждите на пазара, изискващ навременни  и точни доставки.