NSK

Кастел Карлово АД е оторизиран дистрибутор на лагери NSK.
http://www.nsk.com/

 

NSK КОРПОРАТИВЕН ПРОФИЛ

NSK е основана през 08.11.1916 г. и произвежда първите сачмени лагери в Япония. От 1960г. NSK е агресивно развиваща се компания. В момента компанията има 70 търговски обекти в 26 страни и 37 производствени площадки в 12 стра- ни без Япония.
Лагерите NSK са използвани в над 200000 различни продукти. Произвеждат се лагери с различни размери: от миниатюрни лагери с външен диаметър от 2 mm, използвани в ултра-компактни мотори, до лагери с външен диаметър 6 метра, използвани в гигантски машини за копаене на тунели.NSK доставя лагери за стоматологични машини които се въртят с висока скорост до 400000 оборота в минута. Лагери в стоманопроизводственото оборудване се използват за изключително тежки условия – т.е. могат да бъдат изложени на температури над 1000 градуса и да бъдат подложени на повтарящи се нагряване и охлаждане. Лагери използвани във вятърни турбини са необходими да издържат на работа минимум 20 години, без рекламация.

Мисия на NSK

NSK има за цел да допринесе за благосъстоянието и сигурността на обществото и за опазване на глобалната околна среда чрез своите новаторски технологии и интегриране. Това е, с други думи, целта на самото съществуване на NSK. Мисията на NSK е за контрол на триенето и намаляване на загубата на енергия в механични устройства. Сега силно оценяваме, че най-голямата ни социална отговорност е да се предоставят на света продукти, които отговарят на тази мисия.

MOTION & КОНТРОЛ

“Отзивчиви”- изразява способността на NSK да реагира ефективно на новите възможности и нуждите на клиентите, като се запази чувството за хармония с общества и глобалната околна среда. По-конкретно, “отзивчиви” въплъщава пет типа концепции:

  • Устойчивостта
  • Гладкост
  • Упоритост и постоянство
  • Гъвкавост
  • Технологии

ФИЛОСОФИЯ & ПОСТИЖЕНИЯ

Ние винаги сме полагали големи усилия в изследователската и развойната дейност. Всяка една от технологиите, в които NSK води в света, като например шум & вибрации, контрол, технология за лагери за електроуреди с високи обороти, технология за прецизни лагери в машинната индустрия, са подкрепени силно от изградени системи за контрол – в трибологията, в материалите,в техниката,в анализ на технологиите и др.