KBS-LLC

Кастел Карлово АД е изключителен представител на лагери KBS – Kedron Bearings Services LLC, USA за Европа.
http://www.kbsbearings.net/

 

КОРПОРАТИВЕН ОБЗОР
Където има движение по време на работа, ще намерите KBS. KBS е един от добрите доставчици на икономичен клас лагери и свързаните с тях продукти и услуги. KBS помага за създаване, трансфер и контрол на енергията като инвестира във високотехнологични изделия и технологии.